جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان با مسئولين علمي آموزش اقشار و متخصصين سپاه
جلسه علمي آموزشي اقشار و متخصصين سپاه بمنظور تعامل،همكاري و آشنايي اقشار نسبت به ماموريتهاي محوله و هم افزايي در سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان برگزار گرديد
رزمايش اتوماسيون اداري
اجراي پيش فرض رزمايش اتوماسيون اداري كه در سپاه حضرت وليعصر عج انجام شد مسئول سازمان جناب سرهنگ تميمي اصل همراه با سروان پاسدار قدرت اله رحيمي حضور داشتند
مشاوره رايگان مسئول سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان به عموم مردم
مسئول سازمان بسيج حقوقدانان همه روزه در ارائه مشاوره رايگان به عموم مردم اماده خدمت رساني مي باشد.و همه روزه مسئول سازمان جناب سرهنگ تميمي اصل به عموم مردم مشاوره رايگان ارائه مي دهد
مشاوره رايگان سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان در مصلي ها ي استان
سازمان بسيج حقوقدانان جمعه هاي هر هفته با حضور مشاوران بسيجي در مصلي هاي استان خوزستان به عموم مردم مشاوره رايگان ارائه مي دهد.
جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان با قائم مقام حقوق و قضا
جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان با برادر حجت يزداني قائم مقام و مسئول آموزش و موسسه حقوق و قضا در خصوص برنامه هاي ابلاغي سازمان بسيج حقوقدانان بحث و گفتگو كردند
جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان با مسئولين برگزاري ستاد نماز جمعه استان خوزستان
جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان با مسئولين برگزاري ستاد نماز جمعه استان خوزستان در خصوص برگزاري مشاوره رايگان و اينكه جمعه هاي هر هفته قبل از خطبه هاي نماز جمعه پيام حقوقي توسط يكي از نماينده هاي بسيجي سازمان بسيجي بيان شود
جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان با مسئولين راهبردي استان خوزستان
جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان جناب سرهنگ تميمي اصل با مسئولين راهبردي استان خوزستان جهت پيشبرد اهداف سازمان و برنامه هاي ابلاغي بحث و گفتگو كردند.
جلسه انجمن هاي انديشه ورز سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان
برگزاري جلسه انجمن هاي انديشه ورز كه دبيرآن مسئول سازمان بسيج حقوقدانان استان خوزستان جناب سرهنگ تميمي اصل بوده و با حضور مسئول انجمن ها برگزار گرديدضمن برسي موضوعات مختلف و ايجاد تعامل بيشتربحثو بررسي شده است
برگزاري كارگاه اموزشي
سازمان بسيج حقوقدانان بمنظور سطح اگاهي بسيجيان حقوقدان و با تدريس استاد جناب سرهنگ عبدالامير تميمي اصل مسئول سازمان كارگاه آموزشي برگزار كردند
ديدارمسئول سازمان بسيج حقوقدانان جناب سرهنگ عبدالامير تميمي اصل با دادستان كلان شهراهواز
مسئول سازمان بسيج حقوقدانان در خصوص آسيب شناسي استان خوزستان با داداستان كلان شهر اهواز ديدار و گفتگو كردند و مسائل ومعظلات و آسيب هاي استان را مورد بحث و بررسي قرار دادند

صفحات