پیام مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خوزستان بمناسبن هفته

پیام تبریک مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خوزستان سرهنگ پاسدار عبدالامیر تمیمی اصل به ریاست…

بازدیدمیدانی مسئول سازمان بسیج حقوقدانان خوزستان وهیئت همراه

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان خوزستان وهیئت همراه امروزدرمرزچذابه حضورپیداکردندوازنزدیک…

حضورمستمردرجلسات فضای مجازی وبروزرسانی

حضورمستمرمسئول محترم سازمان بسیج حقوقدانان خوزستان ومسئول فضای مجازی سازمان جناب سروان رحیمی درجلسه…

جلسه سازمان بسیج حقوقدانان باهیئت اندیشه ورز

سازمان بسیج حقوقدانان درمورخه ۹۹/۲/۱۷درسالن جلسات دادگستری مجتمع باهنرباحضوربرادرحاج اقاشیخ…

جلسه سازمان بسیج حقوقدانان باهیئت اندیشه ورز

سازمان بسیج حقوقدانان درمورخه ۹۹/۲/۱۷درسالن جلسات دادگستری مجتمع باهنرباحضوربرادرحاج اقاشیخ…

همايش روزقشرسازمان بسيج حقوقدانان خوزستان

همايش روزقشرسازمان بسيج حقوقدانان خوزستان درمورخ96/9/23باحضور امام جمعه موقت اهوازحجه السلام…

سازمان بسيج حقوقدانان باهمكاري مركزوكلاء ومشاوران تقديم ميكن

راه اندازي موكب طريق العداله سازمان بسيج حقوقدانان باهمكاري مركزوكلاء ومشاوران با حضور مسئول سازمان…

سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان باهمكاري مركز كانون وكلاء ومشا

موكب طريق العداله بمنظور خدمت رساني به زائرين اباعبدالله الحسين (ع)توسط سازمان بسيج حقوقدانان استان…

جلسه انجمن علمي معرفتي تخصصي خواهران در سازمان بسيج حقوقدانا

جلسه انجمن علمي معرفتي تخصصي خواهران با مسئول سازمان جناب سرهنگ تميمي اصل در سازمان بسيج حقوقدانان…

جلسه توجهي انجمن هاي علمي -معرفتي تخصصي وكلاء،و مشاوران و ان

جلسه توجهي انجمن هاي علمي -معرفتي تخصصي وكلاء،و مشاوران و انجمن خواهران درسازمان بسيج حقوقدانان…

جلسه تخصصي انجمن هاي علمي معرفتي با مسئول سازمان بسيج حقوقدا

جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان جناب سرهنگ تميمي اصل با انجمن هاي علمي معرفتي برگزار گرديد.

جلسه مسئول سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان با مسئولين علمي آمو

جلسه علمي آموزشي اقشار و متخصصين سپاه بمنظور تعامل،همكاري و آشنايي اقشار نسبت به ماموريتهاي محوله و…

رزمايش اتوماسيون اداري

اجراي پيش فرض رزمايش اتوماسيون اداري كه در سپاه حضرت وليعصر عج انجام شد مسئول سازمان جناب سرهنگ…

مشاوره رايگان مسئول سازمان بسيج حقوقدانان خوزستان به عموم مر

مسئول سازمان بسيج حقوقدانان همه روزه در ارائه مشاوره رايگان به عموم مردم اماده خدمت رساني مي باشد.و…

محصولات